เดินทางเท้าที่ถูกวิธี
 
การเดินเท้าในชีวิตประจำวันให้สามารถถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยนั้นผู้เดินเท้าจำเป็นต้องปฏิบัติดังนี้
1.เดินทางเท้าให้เดินชิดด้านในของทางเท้าถ้าไม่มีทางเท้าให้เดินชิดริมขวาของถนน  โดยเดินสวนทางกับรถและควรให้เด็กเล็กเดินด้านใน
2.การเดินเท้าเวลากลางคืนควรสวมเสื้อสีสว่าง  เช่นสีขาวหรือสีสะท้อนแสงหรือถือไฟส่องทาง
3.เดินข้ามถนนตรงทางข้าม  เช่นทางม้าลาย  สะพานลอยหรืออุโมงค์  ก่อนข้ามถนนต้องมองขวา-ซ้าย  และมองขวาอีกครั้งเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงข้ามด้วยความระมัดระวังและรวดเร็วแต่อย่าวิ่งเพราะอาจหกล้มเป็นอันตรายได้
4.การข้ามถนนบริเวณทางแยกที่มีสัญญาณไฟ  ต้องรอดูสัญญาณไฟก่อนข้าม
5.ถนนที่มีเกาะกลางถนนต้องข้ามทีละครึ่งถนน  แล้วไปหยุดรอที่เกาะกลางเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงข้ามต่อ
6.เมื่อลงจากรถประจำทางอย่าข้ามถนนทันที  ควรหยุดรอให้รถประจำทางผ่านไปก่อน  เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงค่อยข้าม
7.ขณะข้ามถนนไม่ควรหยอกล้อกัน  ถ้ามีของตกหล่นไม่ควรหยุดเก็บ  ให้ข้ามไปให้พ้นถนนก่อน
8.การเดินเท้าแต่ละครั้งควรเผื่อเวลาสำหรับการเดินทางไว้ด้วย  เพื่อจะได้ไม่ต้องรีบเร่งจนขาดความระมัดระวัง
 
เดินเท้าถูกวิธีชีวีปลอดภัย
นายอานิรุทธิ์   สิงหนาค