วิชา กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา รหัสพ 3212 ระดับ มัธยมศึกษาปีที่...2
เรื่อง .วัยรุ่น.. จำนวน 5... ข้อ
โดย อ.อานิรุทธิ์ สิงหนาค .. โรงเรียน..กันทรารมณ์.
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ต่อมใดที่มีความสำคัญมากที่สุดในร่างกายเพราะช่วยกระต้นการทำงานของต่อมอื่นๆ
   ต่อมเพศ
   ต่อมใต้สมอง
   ต่อมไพนีล
   ต่อมหมวกไต

ข้อที่ 2)
ข้อใดคือลักษณะการมีพัฒนาการทางเพศที่สำคัญของวัยรุ่นชาย
   ลูกกระเดือกโตเห็นได้ชัด
   เสียงแตกห้าว นมแตกพาน
   อัณฑะเริ่มผลิตเซลล์สืบพันธุ์
   กล้ามเนื้อแขน ขา หน้าอกแข็งแรง

ข้อที่ 3)
ข้อใดแสดงถึงการบรรลุภาวะทางเพศของวัยรุ่นหญิง
   เต้านมขยายตัว
   มีขนขึ้นที่อวัยวะเพศ
   การมีประจำเดือนครั้งแรก
   เอวเริ่มคอด สะโพกผายออก

ข้อที่ 4)
ระยะเวลาของรอบเดือนตามปกติของสตรี คือข้อใด
   14 วัน
   21 วัน
   28 วัน
   31 วัน

ข้อที่ 5)
ข้อใดเป็นสถานที่ที่ก่อปัญหาทางเพศมากที่สุด
   ศูนย์การค้า
   สถานริงรมย์
   โรงภาพยนตร์
   บ้านพักชายทะเล