วิชากลุ่สาระสุขศึกษาและพลศึกษา.. (รหัส..พ3212.) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่...ม.2
เรื่อง ..เดินทางเท้าที่ปลอดภัย. จำนวน ..5. ข้อ
โดย อ. อานิรุทธิ์ สิงหนาค.. โรงเรียน...กันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ถ้าถนนมีทางเดินทางเท้าควรเดินอย่างไร
   ให้เดินชิดด้านในของทางเท้า
   ให้เดินชิดด้านนอกของทางเท้า
   ถ้ามีเด็กให้เดินด้านนอกของถนน
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2)
ถ้าไม่มีทางเท้าควรจะเดินอย่างไร
   ให้เดินชิดริมขวาของถนน
   ถ้ามีเด็กเล็กให้เด็กเดินด้านนอกของถนน
   ให้เดินด้านเดียวกับที่รถวิ่ง
   ให้เดินด้านซ้ายของถนน

ข้อที่ 3)
ก่อนข้ามถนนควรทำอย่างไรก่อน
   มองซ้าย มองขวาและมองซ้ายอีกครั้ง
   มองขวา มองซ้ายและมองขวาอีกครั้ง
   มองขวาแล้วรีบข้าม
   มองซ้ายแล้วรีบข้าม

ข้อที่ 4)
การเดินเท้าเวลากลางคืนควรสวมเสื้อสีอะไร
   สีดำ
   สีแดง
   สีขาว
   สีเข้ม

ข้อที่ 5)
เมื่อลงรถประจำทางและจะข้ามถนนควรปฏิบัติอย่างไร
   เดินข้ามตัดหน้ารถทันที
   ให้รถประจำทางไปก่อนเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงข้าม
   เดินข้ามทางท้ายรถทันที
   เดินอย่างไรก็ได้เพราะรถไม่กล้าชนคนแน่