วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา (รหัสพ3212) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่2
เรื่อง การโดยสารรถไฟที่ปลอดภัย จำนวน5 ข้อ
โดย อ.อานิรุทธิ์ สิงหนาค โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อใดไม่ใช่มารยาทของผู้โดยสารรถไฟ
   ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
   ไม่นำอาหารที่มีกลิ่นรุนแรงขึ้นบนรถไฟ
   แต่งกายให้รัดกุม
   สวมเครื่องประดับที่มีค่า เพื่อความสวยงาม

ข้อที่ 2)
ข้อใดปฏิบัติถูกต้อง
   ถ้ารถแน่นให้ยืนที่บันไดได้
   ถ้ารถแน่นให้ยืนที่ข้อต่อระหว่างตู้
   ถ้ารถแน่นให้ผู้ชายนั่งบนหลังคา
   ควรเดินเข้าไปข้างในนั่งตามหมายเลขที่นั่งถ้าเต็มควรเลื่อนคันใหม่

ข้อที่ 3)
ข้อใดปฏิบัติถูกต้อง
   จองตั๋วรถไฟล่วงหน้า
   มาซื้อตั๋วขณะรถกำลังเคลื่อนที่ออก
   ไม่ซื้อตั๋ว และหาทางหลบเจ้าหน้าที่รถไฟ
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4)
ข้อใดปฏิบัติได้ถูกต้องที่สุด
   ชะโงกศีรษะ ดูวิวทิวทัศน์
   ยื่นแขนขา ออกนอกตู้รถไฟ
   นั่งตามที่นั่งให้เรียบร้อย
   ห้อยโหน บริเวณบันไดด้วยความสนุกสนาน

ข้อที่ 5)
ข้อใดไม่ใช่มารยาทของผู้โดยสารรถไฟ
   ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
   ไม่นำอาหารที่มีกลิ่นรุนแรงขึ้นบนรถไฟ
   แต่งกายให้รัดกุม
   สวมเครื่องประดับที่มีค่า เพื่อความสวยงาม