ยาชุด 
ยาชุด  หมายถึงยาที่ผู้ขายจัดรวมเป็นชุดให้กับผู้ซื้อสำหรับกินครั้งละ  1 ชุด  ตั้งแต่  3-5  เม็ด  โดยมีรูปแบบและสีของยาต่างๆ  โดยไม่แยกว่าเป็นยาชนิดใด  ควรจะกินเวลาใด  อาจแบ่งได้ดังนี้
1.  ยาชุดสด โดยผู้ขายจะซักถามอาการ  และจัดยาให้เป็นชุด  ซึ่งมักเป็นผู้ขายที่ไม่มีความรู้
2.  ยาชุดแห้ง  โดยผู้ขายจัดรวมยาชุดไว้ในซองพลาสติกเล็กๆพิมพ์ฉลากบ่งบอกสรรพคุณไว้เสร็จ  สรรพคุณที่พิมพ์ไว้มักโอ้อวดเกินความเป็นจริง  เพื่อให้ขายได้มาก  ชื่อที่ตั้งไว้จะเป็นชื่อที่ดึงดูดความสนใจหรือโอ้อวดสรรพคุณ  เช่นยาชุดบำรุงประสาท  ยาชุดแก้ไข้มาลาเรีย  ยาชุดแก้อักเสบ  ยาชุดประดง  108
 
ยาชุด
นางอรทัย   สิงหนาค