สารห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์ทาฝ้า
ไฮโดรควิโนน   มีคุณสมบัติทำให้สีผิวจากลงอย่างชั่วคราว  อาจทำให้ผิวหนังเป็นสีแดงไหม้เมื่อใช้  และเมื่อถูกแสงแดดภายหลังการใช้จะทำให้ผิวหนังมีสีเข้มขึ้น  และบริเวณที่ทาอาจบวมเป็นผื่นได้
แอมโมเนียเตด เมอคิวรี่  มีคุณสมบัติเป็นสารฟอกสีผิวเช่นกัน  ถ้าทาเฉพาะที่บ่อยครั้งจะทำให้ผิวหนังบางลงเรื่อยๆ  เกิดการแพ้หรือแผลได้ง่ายนอกจากนี้จะเกิดการสะสมพิษของสารปรอทในร่างกายทำให้เกิดความผิดปกติของระบบประสาทรับฟัง  และการนำความรู้สึกของร่างกายได้  ปัจจุบันเป็นสารห้ามใช้ในเครื่องสำอาง
วิตามินเอ  เอซิด  มีคุณสมบัติทำให้หน้าลอกเร็วขึ้น  และเกิดการแพ้ขึ้นได้ง่าย  อีกทั้งอาจก่อให้เกิดมะเร็งได้ด้วย  ปัจจุบันกฎหมายประกาศห้ามมีในเครื่องสำอาง
สารห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์ทาฝ้า
นางอรทัย   สิงหนาค