วิชากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา. (รหัส..พ4513.) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่...5
เรื่อง ยาชุด... จำนวน .5.. ข้อ
โดย อ. ..อรทัย สิงหนาค โรงเรียน...กันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ยาชุดหมายถึงยาชนิดใด
   ยาที่ผู้ขายจัดรวมเป็นชุดให้กับผู้ซื้อเป็นชุด
   เป็นยาที่มีรูปแบบและสีของยาต่างๆกันมีตั้งแต่3-5เม็ด
   เป็นยาที่ไม่แยกว่าเป็นยาชนิดใด กินเวลาใด
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2)
ยาชนิดใดจัดว่าเป็นยาชุด
   ยาแอสไพริน
   ยาพาราเซตามอล
   ยาประดง 108
   ยาคลอเฟนิรามิน

ข้อที่ 3)
ยาชนิดใดที่ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานๆ
   วิตามิน
   ยาอม
   ยาธาตุ
   ยาแก้ปวดประเภทแอสไพริน

ข้อที่ 4)
อันตรายจากกลุ่มยาสเตียรอยด์คืออะไร
   หัวใจทำงานหนัก
   อาการบวมน้ำ
   กระดูกผุ
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5)
อันตรายของยาชุดคืออะไร
   ยาเสื่อมคุณภาพ
   ได้รับยาเกินความจำเป็น
   ได้รับยาที่เป็นยาอันตราย
   ถูกทุกข้อ