วิชา...กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา (รหัส...พ4513) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่...5
เรื่อง .สารห้ามในเครื่องสำอางทาฝ้า.. จำนวน ...5 ข้อ
โดย อ. .อรทัย สิงหนาค. โรงเรียน..กันทรารมณ์.
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
การเกิดฝ้ามักเกิดจากสาเหตุใด
   ผิวหนังถูกแสงแดด
   ผิวหนังสร้างเม็ดสีเมลานินมากขึ้น
   ความไม่สมดุลของฮอร์โมนในร่างกาย
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2)
สารไฮโดรควิโนนที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ทาฝ้ามีอันตรายอย่างไร
   ผิวหนังเป็นสีแดงไหม้เมื่อใช้
   ทำให้ผิวขาวอ่อนวัย
   ผิวเป็นสีชมพู
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3)
แอมโมเนียเตด เมอคิวรี่มีอันตรายอย่างไร
   ทำให้ผิวบางเกิดการแพ้หรือเป็นแผลได้ง่าย
   ทำให้ผิวหนังเป็นสีแดงไหม้
   บริเวณที่ทาอาจบวมเป็นผื่น
   ทำให้ผิวหนังสร้างเมลานินมากขึ้น

ข้อที่ 4)
อันตรายของวิตามินเอ เอซิดในผลิตภัณฑ์ทาฝ้าที่ร้ายแรงที่สุดคือข้อใด
   หน้าลอกเร็วขึ้น
   เกิดการแพ้ได้ง่าย
   บริเวณที่ทาอาจบวมเป็นผื่น
   อาจก่อให้เกิดมะเร็ง

ข้อที่ 5)
การทดสอบก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ทาฝ้าควรทาครีมบริเวณใดของร่างกาย
   หลังใบหูทิ้งไว้ 24 ชั่วโมงถ้าเป็นผื่นแดงหรือคันไม่ควรใช้
   หลังมือ
   ใบหน้า
   ที่แขน