วิชา.กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา(รหัส..พ4513.) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่...ม.5
เรื่อง .สมุนไพร จำนวน ...5ข้อ
โดย อ. .อรทัย สิงหนาค. โรงเรียน...กันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
พืชสมุนไพรใดเป็นยาระบายอ่อนๆได้
   มะละกอ
   ฝรั่ง
   มังคุด
   อ้อย

ข้อที่ 2)
กระเพราะต้มใบกับนำมีสรรพคุณอย่างไร
   แก้ไอ
   แก้ปวดท้อง,ท้องอืด,ท้องเฟ้อ
   ช่วยระบาย
   ถ่ายพยาธิ

ข้อที่ 3)
ผลมะเกลือคั้นกินกับกะทิมีสรรพคุณอย่างไร
   กินแก้ท้องเฟ้อ
   ถ่ายพยาธิ
   ขับปัสสาวะ
   แก้กลากเกลื้อน

ข้อที่ 4)
-ขมิ้นชันมีสรรพคุณอย่างไร
   -ฝานขมิ้นตากแห้งบดเป็นผงปั้นเป็นลูกกลอนแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
   บดเหง้าผสมกับน้ำทาบ่อยๆรักษาแผลพุพองและอาการคัน
   ต้มใบหรือดอกกินกับน้ำพริกเป็นยาระบาย
   ข้อก.และข้อข .ถูก

ข้อที่ 5)
แก้พิษของแมงกะพรุนไฟ ใช้สมุนไพรใด
   ต้นผักบ้งทะเลคั้นเอาน้ำทาบริเวณที่เป็น
   บดใบฟ้าทะทายโจรผสมน้ำทาบริเวณที่เป็น
   ตำเหง้าสดแช่เหล้าขาวทาบริเวณที่เป็น
   ตำใบบัวบกให้ละเอียดทาบริเวณที่เป็น