คำว่า "ละคร" พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานแปลว่า "การมหรสพอย่างหนึ่ง เล่นเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆ" เมื่อเพิ่มคำว่า "การ" เข้ามากลายเป็น "การละคร" การละครเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ ทุกเชื้อชาติ ละครหมายถึงการแสดงที่ผูกเป็นเรื่อง
มีองค์ประกอบ คือ เนื้อเรื่อง เนื้อหา สรุป มีบทบาทในประวัติศาสตร์การศึกษาทั่วโลก
เป็นเวลานานแล้ว
 
ลักษณะและประเภทของละคร แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ
1. ละครรำ  หมายถึง               ละครประเภทที่ใช้ศิลปะในการร่ายรำดำเนินเรื่อง        ได้แก่ละครโนราห์ชาตรีเป็นต้น
  2. ละครร้อง หมายถึง      ละครประเภทที่ใช้ศิลปะในการร้องดำเนินเรื่อง ได้แก่ ละครเรื่อง
                                       สาวเครือ ฟ้า เป็นต้น
      3. ละครพูด หมายถึง       ละครประเภทที่ใช้ศิลปะในการพูดดำเนินเรื่อง
                                       ได้แก่ ละครเรื่องหัวใจนักรบ เป็นต้น
 
 
 
 
  "  ละคร "