เต้ารับและเต้าเสียบ

เต้ารับและเต้าเสียบ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อวงจรไฟฟ้า ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลเข้าสู่อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยนำปลายของสายไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต่ออยู่กับเต้าเสียบ ไปเสียบกับเต้ารับ ที่ต่ออยู่ในวงจรไฟฟ้าใดๆ ก็ได้ภายในบ้าน

เต้าเสียบชนิด 2 ขา คือ อุปกรณ์ที่ติดกับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เต้าเสียบ 2 ขา ใช้กับเต้ารับ 2 ขา มี 2 ประเภท

1. แบบแบน จะมีรูกลมอยู่ตรงปาน เพื่อยึดเข้ากับปุ่มของเต้ารับอย่างพอดี กันการหลวม สั่นคลอน


2.
แบบกลม จะมี 2 ชนิด คือ แบบมีฉนวนและไม่มีฉนวนหุ้ม แบบมีฉนวนเวลาจับเสียบจะไม่เกิดอันตรายแก่ผู้เสียบ

เต้าเสียบชนิด 3 ขา เป็นเต้าเสียบมีขาโลหะอยู่ 3 ขา ซึ่งต้องใช้กับเต้ารับที่มีช่องรับ 3 ช่องขาและช่องที่เพิ่มขึ้นของเต้าเสียบและเต้ารับเป็นตำแหน่งที่ต่อกับสายดิน ขณะใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านสายดินและลงดินไปไม่เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ขณะจับเครื่องใช้นั้น

รูป เต้ารับและเต้าเสียบชนิด 3 ขา

ลักษณะเต้าเสียบและเต้ารับที่ดี คือ

1. ทำด้วยโลหะที่ไม่เป็นสนิมง่าย

2. มีพื้นที่สัมผัสมากทำให้นำไฟฟ้าได้ดี

3. ฉนวนที่หุ้มทั้งเต้ารับและเต้าเสียบต้องไม่กรอบหรือแตกง่าย

4. ขนาดเหมาะสมกับปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน

วิธีการใช้เต้าเสียบและเต้ารับ

1. เวลาใช้เต้าเสียบจะต้องแน่นสนิทกับเต้ารับ

2. ไม่ต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชิ้นเข้ากับเต้ารับอันเดียวกัน

รูป การใช้เต้ารับกับเครื่องใช้ไฟฟ้า

3. การดึงเต้าเสียบออกจากเต้ารับควรจับที่เต้าเสียบ ไม่ควรดึงสายไฟเพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้

รูป การดึงเต้าเสียบออกจากเต้ารับ