การอ่านตัวเลขไทย

 

.การอ่านจำนวนเลขตั้งแต่  ๒หลัก ขึ้นไปถ้าเลขตัวท้ายเป็นเลข ๑ ให้อ่านออกเสียงเอ็ด

.การอ่านตัวเลขที่มีหน่วยเป็นล้านตัวเลขหน้าจุด   ทศนิยมนิยมอ่านเป็นจำนวนเต็มตัวเลขหลังจุดทศนิยมอ่านแบบเรียงตัว

.การออ่านเลขหนังสือราชการนิยมอ่านเรียงตัว

.การอ่านบ้านเลขที่บ้านเลขที่ที่มี เครื่องหมาย/  ถ้ามีตัวเลขสองหลักให้อ่านจำนวนเต็มตัวเลขหลัง

เครื่องหมายทับ/ให้อ่านเรียงตัว

.การอ่านรหัสไปรษณีย์ให้อ่านแบบเรียงตัว

.การอ่านหมายเลขโทรศัพท์ให้อ่านตัวเลขแบบเรียงตัว ยกเว้น ๒ ให้อ่านว่าโท