ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

 

บรูไนดารุสซาลาม เป็นประเทศที่มีน้ำมันเป็นจำนวนมาก ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. พรมแดนฝั่งทะเลด้านเหนือติดกับทะเลจีนใต้ ที่เหลือจากนั้นถูกล้อมรอบด้วยประเทศมาเลเซีย

 

Negara Brunei Darussalam
เนการา บรูไน ดารุสซาลาม


 

 


คำขวัญประจำชาติ: Always in service with God's guidance


 

 

 


ภาษาราชการ ภาษามาเลย์

เมืองหลวง บันดาร์เสรีเบกาวัน

สุลต่าน Hassanal Bolkiah

พื้นที่   อันดับที่ 163
– ทั้งหมด    5,770 กม.²
- % น้ำ       8.6%

ประชากร     อันดับที่ 162

ทั้งหมด (2001) 343,653

 

ความหนาแน่น 61 คน/กม.²

ประกาศอิสรภาพ 1 มกราคม .. 2527

 เงินตรา ดอลลาร์บรูไน

เขตเวลา UTC + 8

เพลงชาติ Ya Allah lanjutkan   la usia Duli tuanku

TLD สำหรับอินเทอร์เน็ต .BN

รหัสโทรศัพท์ 673

 

แหล่งที่มา :   สารานุกรมเสรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเทศติมอร์ตะวันออก

สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต หรือ ติมอร์ตะวันออก เป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนเกาะในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วนค้านส่วนตะวันออกของเกาะติมอร์ เกาะอเทาโร (Atauro) และเกาะจาโก (Jaco) ที่อยู่ใกล้เคียง และโอเอคุสซี-อัมเบโน (Oecussi-Ambeno) ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของเกาะติมอร์ ล้อมรอบโดยพื้นที่ของประเทศอินโดนีเซีย

แต่เดิมประเทศติมอร์ตะวันออกถูกปกครองโดยประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งได้ยึดครองติมอร์ตะวันออกเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศเมื่อปี .. 2518. ในปี .. 2542 ติมอร์ตะวันออกได้แยกตัวเป็นอิสระ และได้รับอิสรภาพเต็มตัวเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม .. 2545. เมื่อประเทศติมอร์ตะวันออกเข้าร่วมองค์การสหประชาชาติในปีเดียวกัน ก็ได้ตกลงว่าจะเรียกประเทศอย่างเป็นทางการว่า "Timor-Leste" ซึ่งเป็นชื่อในภาษาโปรตุเกส.

 

ภาษาเตตุม
Repúblika Demokrátika Timor Lorosa'e
(
เรปูบลิกา เดโมคราติกา ติมอร์ โลโรซาเอ)
ภาษาโปรตุเกส
República Democrática de Timor-Leste
(
เรปูบลิกา เดโมคราติกา เด ติมอร์-เลสเต)

 


 


คำขวัญประจำชาติ: ""Honra, Patria e Povo""
(ภาษาโปรตุเกส: Honour, Country and People)

 

 

 


 


ภาษาราชการ ภาษาเตตุม และ ภาษาโปรตุเกส

เมืองหลวง ดิลี

 ประธานธิบดี Xanana Gusmão

นายกรัฐมนตรี Marí Alkatiri

 พื้นที่ อันดับที่ 154

-          ทั้งหมด 15,007 กม.²

-           % น้ำ ไม่มี

-          ประชากร อันดับที่ 153rd

-           ทั้งหมด (2002) 952,618

-            ความหนาแน่น 53.79/km²

-          ประกาศอิสรภาพ จากประเทศโปรตุเกส

-          ประกาศ 28 พฤศจิกายน .. 2518 –

-          ได้รับการยอมรับ 20 พฤษภาคม .. 2545

-          เงินตรา ดอลลาร์สหรัฐ เซนตาโว

-          เขตเวลา UTC +9 เพลงชาติ Patria

-          TLD สำหรับอินเทอร์เน็ต .TP

-          รหัสโทรศัพท์ 670

แหล่งที่มา :   สารานุกรมเสรี