วิชา... (รหัส ส 01) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.จงรักษ์ คำเพราะ โรงเรียนกันทรารมณณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก ชื่อย่อเป็นภาษาอังกฤษ ว่าอย่างไร
   APEC
   APFC
   APAC
   APGC

ข้อที่ 2)
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก มีสมาชิกครั้งแรก กี่ประเทศ
   6 ประเทศ
   9 ประเทศ
   12 ประเทศ
   15 ประเทศ

ข้อที่ 3)
ประเทศ ที่พัฒนาแล้ว ให้เปิดเสรีการค้าภายใน ปีใด
   ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 2550)
   ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551)
   ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552)
   ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553)

ข้อที่ 4)
เขตเศรษฐกิจ ที่เป็นสมาชิกอันดับที่ 21 คือเขตเศรษฐกิจใด
   เวียดนาม
   เปรู
   รัสเซีย
   ไทย

ข้อที่ 5)
การประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก ณ. กรุงแคนเบอร์ร่า มีประเทศที่เข้าร่วมการประชุมกี่ประเทศ
   9 ประเทศ
   10 ประเทศ
   11 ประเทศ
   12 ประเทศ