อาจารย์เกียรติศักดิ์ พลภูมิชัย
 
( ครูต้าร์ )  อาจารย์  2 ระดับ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 
โรงเรียนกันทรารมณ์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
 
 
  
 

ออกกำลังกายกันเถอะ
 
        ออกกำลังกายอย่างไร..
               ....ร่างกายจึงไม่บาดเจ็บ....
 
 
 
 
ปัญหาสุขภาพกับการรักษาเบื้องต้น
 


รู้จักการรักษาสุขภาพเบื้องต้น
  เป็นการให้ความสนใจเกี่ยวกับสุขภาพตนเอง
  เป็นสิ่งแรกที่เราควรกระทำ
 
 
แหล่งการเรียนรู้สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
 
รู้สุขภาพวันละนิดจิตแจ่มใส่


   มารู้เรื่องสุขภาพเพื่อการรักษาสุขภาพกัน
           จะทำให้ชีวิตสดใสยืนยาว
พัฒนาการมนุษย์
เรื่อง : ชนิดของการเปลี่ยนแปลงทางพัฒนาการ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  รู้และเข้าใจชนิดของการเปลี่ยนแปลงทางพัฒนาการ
ชนิดต่าง ๆ ของการเปลี่ยนแปลงทางพัฒนาการ แบ่งออกเป็น 4 ชนิด
1. การเปลี่ยนแปลงทางขนาด
                การเปลี่ยนแปลงชนิดนี้จะเห็นได้ชัด คือทางด้านร่างกายและทางด้านสติปัญญา    เด็กจะค่อย ๆ  สูงขึ้น มีน้ำหนักมากขึ้น รูปร่างขยายใหญ่ขึ้น อวัยวะภายใน เช่นหัวใจ ลำไส้ กระเพาะอาหาและปอด ก็ขยายใหญ่ขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของร่างกายที่เพิ่มขึ้น ส่วนพัฒนาการทางด้านสติปัญญาก็เพิ่มมากขึ้น ทั้งความจำ ความสามารถรับรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการใช้เหตุผล
2. การเปลี่ยนแปลงทางด้านสัดส่วน
       สัดส่วนของเด็กกับผู้ใหญ่นั้นแตกต่างกันมาก โดยรูปร่างของเด็กไม่เหมือนกับผู้ใหญ่ที่ย่อลงมา ขนาดของศรีษะเมื่อแรกเกิดจะเป็น 1 / 4 ของความยาวของหัวจรดเท้า แต่ขนาดศรีษะของผู้ใหญ่จะเป็น 1 / 8 ของความยาวของหัวจรดเท้า เมื่ออายุประมาณ  13  ปี
สัดส่วนต่าง ๆ ของร่างกายจะมีขนาดใกล้เคียงกับผู้ใหญ่
3. ลักษณะเดิมหายไป 
เป็นการเปลี่ยนแปลงในขณะที่เด็กเจริญเติบโตขึ้น  ลักษณะที่มีอยู่เดิมจะหายไป เช่น  ฟันน้ำนม  ขนอ่อน  ผมไฟ  หรือการพูดจาจะชัดเจนขึ้น  เคยคืบคลานก็จะเปลี่ยนไปยืนเดิน  และวิ่งในที่สุด
4.  มีลักษณะใหม่ ๆ  เกิดขึ้น
บางอย่างมีผลมาจากวุฒิภาวะทางด้านร่างกายจะเห็นได้ชัด  เช่น ฟันแท้ขึ้นแทนฟันน้ำนม  การมีขนเกิดขึ้นตามอวัยวะเพศและรักแร้ของวัยรุ่น  การมีหนวดเครา  และเกิดหลั่งอสุจิในชาย  การมีทรวดทรงและประจำเดือนในผู้หญิง  การปรับปรุงบุคลิกภาพ
ใหม่ ๆ การศึกษาหาความรู้