อาจารย์เกียรติศักดิ์ พลภูมิชัย
 
( ครูต้าร์ )อาจารย์ 2 ระดับ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 
โรงเรียนกันทรารมณ์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
 
 
  
 

ออกกำลังกายกันเถอะ
 
        ออกกำลังกายอย่างไร..
               ....ร่างกายจึงไม่บาดเจ็บ....
 
 
 
 
ปัญหาสุขภาพกับการรักษาเบื้องต้น
 


รู้จักการรักษาสุขภาพเบื้องต้น
  เป็นการให้ความสนใจเกี่ยวกับสุขภาพตนเอง
  เป็นสิ่งแรกที่เราควรกระทำ
 
 
แหล่งการเรียนรู้สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
 
รู้สุขภาพวันละนิดจิตแจ่มใส่


   มารู้เรื่องสุขภาพเพื่อการรักษาสุขภาพกัน
           จะทำให้ชีวิตสดใสยืนยาว
สุขภาพครอบครัว
เรื่อง  : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเพศ
ผลการเรียนรู้  :  รู้และเข้าใจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเพศ
ต่อมใต้สมอง ( PITUITARY  GLAND )
                เป็นต่อมขนาดเล็กเท่าเมล็ดถั่วดำ อยู่บริเวณใต้สมองแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
- ต่อมใต้สมองส่วนหน้า
- ต่อมใต้สมองส่วนหลัง
                ต่อมใต้สมองส่วนหน้าเท่านั้นที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของร่างกายและการเปลี่ยนแปลง
ทางเพศ ฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมใต้สมองส่วนหน้ามีหลายชนิดและทำหน้าที่แตกต่างกันไป แบ่งได้เป็น 3 พวก คือ
               1. ฮอร์โมนควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกายทั่วไป 
        ถ้าต่อมสร้างฮอร์โมนมากเกินไป จะทำให้คนคนนั้นมีร่างกายเจริญเติบโตมากกว่าปกติ แต่ถ้าสร้างฮอร์โมนน้อยเกินไปคนคนนั้นจะมีรูปร่างเตี๊ยกว่าปกติ ในคนปกติทั่วไปจะมีฮอร์โมนปริมาณที่พอเหมาะทำให้คนเราเจริญเติบโตตามปกติ
               2. ฮอร์โมนควบคุมการเจริญเติบโตและการทำงานของต่อมเพศ                    ซึ่งได้แก่ลูกอัณฑะในผู้ชายและรังใข่ในเพศหญิงถ้าร่างกายสร้างฮอร์โมนนี้ผิดปกติจะมีผลทำให้ต่อมเพศทำงานผิดปกติได้ เช่น ทำให้ลูกอัณฑะสร้างเชื้ออสุจิเร็วเกินไป หรือสร้างรังไข่ให้สุกเร็วเกินไป จะทำให้ร่างกายผู้นั้นเตี๊ย เล็กกว่าปกติ แต่ถ้าต่อมเพศทำงานช้าไป เด็กก็จะเจริญเป็นผู้ใหญ่ช้าออกไปด้วย
               3. ฮอร์โมนควบคุมการทำงานของต่อมไร้ท่ออื่น ๆ เช่นควบคุมการทำงานของต่อมไทรอยด์ ต่อหมวกไต และต่อมน้ำนมเป็นต้น