กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วิชา สุขศึกษา ( รหัส พ 31101 ) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย จำนวน 10 ข้อ
โดย อาจารย์เกียรติศักดิ์ พลภูมิชัย โรงเรียนกันทรารมณ์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. ปัญหาสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่จะเกิดในชุมชนที่มีลักษณะใด
   ชุมชนในชนบท
   ชุมชนในเมืองที่แออัด
   ชุมชนของคนที่มีการศึกษาน้อย
   ชุมชนที่มีการศึกษา

 2. พฤติกรรมใดที่มีผลเสียต่อสุขภาพมากที่สุด
   สูบบุหรี่
   ดื่มสุรา
   เสพยาเสพติด
   ขับรถแข่ง

 3. บ้านที่ถูกสุขลักษณะ มีลักษณะอย่างไร
    ใหญ่โตแข็งแรง
   เรียบร้อยสวยงาม
   ปลอดภัยแข็งแรง
   เรียบร้อยปลอดภัย

 4. ข้อใดที่ทำให้เกิดเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ
   การทิ้งขยะมูลฝอย
   การสูบบุหรี่
   การใช้ยาฆ่าแมลง
   ถูกทุกท้อ

 5. การลดปัญหาขยะมูลฝอยเป็นหน้าที่ของใคร
   ตำรวจ
   เจ้าหน้าที่เทศกิจ
   นักการภารโรง
   ประชาชนทุกคน

 6. เหตุใดวิศวกรไฟฟ้าจึงไม่แนะนำให้ติดตั้งตู้เย็นและโทรทัศน์ภายในบ้านติดกับผนังห้องมากเกินไป
   เข้าไปทำความสะอาดยาก
   เป็นแหล่งพาหะของเชื้อโรคบางชนิด
   ไม่สะดวกในการเคลื่อย้ายสิ่งของ
   ความร้อนจากอุปกรณ์ไฟฟ้าจะระบายไม่ได้

 7. ขณะช่วยเหลือผู้ป่วยที่ถูกไฟฟ้าช๊อต ควรรีบปฏิบัติอย่างไร
   รีบโทรศัพท์ตามแพทย์
   รีบฝายปอดและนวดหัวใจ
   รีบเขี่ยสายไฟจากตัวผู้ป่วย
   รีบคลายเสื้อผ้าที่สวมอยู่ออก

 8. การที่ตนเองฝืนขับรถทั้งที่รู้ว่าง่วงนอน แสดงถึง
   ความรู้น้อย
   ความประมาท
   ขาดทักษะ
   ฝ่าฝืนกฎ

 9. ไม่ควรปฏิบัติอย่งไร ขณะมีแก๊สรั่ว กลิ่นฉุนฟุ้งกระจายทั่วห้อง
   ปิดจมูกกลั้นหายใจ
   เปิดประตูหน้าต่างทันที
   ตะโกนขอความช่วยเหลือ
   ปิดพัดลมอย่างรวดเร็ว

 10. ข้อใดปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักการรักษาความปลอดภัย บริเวณบันไดบ้าน
   นัท ปิดสวิทไฟฟ้า
    แนท ทำประตูกั้นทางขึ้นลงบันไดไว้กันเด็กเล็ก
   แนน ช่วยนิด หามสิ่งของขึ้นลงบันได
   นุช วางที่เช็ดเท้าไว้ตรงทางขึ้นลงบันได