กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วิชา สุขศึกษา (รหัส พ 31101 ) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง อาหารและโภชนาการ จำนวน 10 ข้อ
โดย อาจารย์เกียรติศักดิ์ พลภูมิชัย อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนกันทรารมณ์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. ควรเลือกรับประทานอาหารชนิดใดมากที่สุด เพื่อช่วยให้เล็บ กระดูกและฟันเจริญเติบโตได้เต็มีที่ตามวัยอันสมควร
   อาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย
   อาหารที่ช่วยสร้างภูมิต้านทานโรค
   อาหารที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
   อาหารที่ช่วยสร้างความเจริญเติบโต

 2. ข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ซ่อมแซมอวัยวะต่าง ๆ ของมนุษย์ขณะสึกหรอให้เป็นปกติอยู่เสมอ
   อากาศที่หายใจ
   การออกกำลังกาย
   พลังงานจากอาหาร
   การพักผ่อนที่เพียงพอ

 3. เหตุใดเมื่อมนุษย์รับประทานอาหารเข้าสู่ร่างกายแล้วจึงมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
   อาหารช่วยสร้างภูมิต้านทานโรค
   อาหารช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
   อาหารช่วยสร้างพลังงานแก่ร่างกาย
   อาหารช่วยให้ร่างการทำงานได้เป็นปกติ

 4. นักเรียนควรรับประทานอาหารชนิดใดมากที่สุด จึงจะได้โปรตีนครบถ้วนและสูงสุดตามหลักโภชนาการ
   เต้าหู้เหลือง
   น้ำนม
   เนื้อสัตว์
   ไข่

 5. เพื่อส่งเสริมให้ร่างกายเจริญเติบโตได้เต็มที่ วัยร่นควรรับประทานอาหารชนิดใดมากที่สุด
    เนย ผักสีเขียว
   ไข่ มะเขื่อเทศ
   เนื้อสัตว์ ข้าวจ้าว
   นำมันมะพร้าว ถั่วเหลือง

 6. ความรู้เกี่ยวกับหลักโภชนาการเรื่องอาหารหลัก 5 หมู่ มีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไร
   สามารถเลือกอาหารได้ตามรสนิยม
   สามารถเลือกใช้สารอาหารได้ถูกใจ
   สามารถเลือกซื้ออาหารได้ราคาถูก
   เปลี่ยนแปลงรายการอาหารได้โดยไม่เกิดผลเสีย

 7. ข้อใดเป็นสาเหตุที่สำคัญที่สุด ที่ทำให้เด็กในวัยเรียนรับประทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่
   การรับปรัทานอาหารนอกบ้าน
   การรับประทานอาหารไม่เป็นเวลา
   การรับประทานอาหารไม่อิ่มเพราะรีบ
   การรับประทานอาหารเฉพาะที่ชอบ

 8. ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้เด็กรับประทานอาหารชนิดใดมากที่สุด เพราะอาจเป็นสาเหตุของโรคฟัน และมีประโยชน์น้อยมาก
   น้ำอัดลม
   น้ำผลไม้
   นมหวาน
   นมเปรี้ยว

 9. เหตุใดวัยรุ่นแม้จะรับประทานอาหารในปริมาณมาก แต่ก็ไม่อ้วนจนเกินไป
   ร่างกายนำไปสร้างภูมิคุ้มกันโรค
   ร่างกายนำไปใช้พัฒนาด้านสติปัญญา
   ร่างกายนำไปใช้ในการเจริญเติบโต
   ร่างกายนำไปเก็บไว้เพื่อใช้ในยามเจ็บป่วย

 10. เพื่อเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง วัยรุ่นควรรับประทานอาหารชนิดใดมากที่สุด
    นม ไข่ ยอดสะเดา
   เครื่องในสัตว์ กล้วย หมู
   เต้าเจี้ยว ไข่เค็ม เนยแข็ง
   กระถิน ผักบุ้ง ถั่ว