วิชาศิลปะพัฒนาชีวิต3 ศ 3313
เรื่อง ประวัติความเป็นมาของศิลปะยุคต่าง ๆ จำนวน 10 ข้อ
โดย น.ส.ประดิษฐ์ พละศักดิ์ โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
การที่รู้จักใช้ก้อนอิฐเป็นวัสดุในการก่อสร้างเป็นความนิยมในสมัยใด?
   สมัยอาณาจักรเก่า
   สมัยอาณาจักกลาง
   สมัยอาณาจักรใหม่
   ทุกสมัยที่กล่าวมาถูกต้อง

ข้อที่ 2)
ผลงานที่สร้างขึ้นในสมัยอียิปต์ แบ่งออกเป็นกี่สมัย?
   5 สมัย
   4 สมัย
   3 สมัย
   2 สมัย

ข้อที่ 3)
เน้นความงามที่อยู่แต่ด้านหน้าเป็นความงามด้านประติมากรรมของสมัยใด?
   สมัยอาณาจักรเก่า
   สมัยอาณาจักกลาง
   สมัยอาณาจักรใหม่
   ทุกสมัยที่กล่าวมาถูกต้อง

ข้อที่ 4)
จิตรกรรมในลักษณะที่แบนเรียบ หรืออาจจะเน้นที่รูปเป็นรูปด้านข้างเป็นลักษณะของจิตรกรรมสมัยใด ?
   สมัยอาณาจักรเก่า
   สมัยอาณาจักกลาง
   สมัยอาณาจักรใหม่
   ทุกสมัยที่กล่าวมาถูกต้อง

ข้อที่ 5)
การที่รู้จักใช้ก้อนอิฐเป็นวัสดุในการก่อสร้างเป็นความนิยมในสมัยใด?
   สมัยอาณาจักรเก่า
   สมัยอาณาจักกลาง
   สมัยอาณาจักรใหม่
   ทุกสมัยที่กล่าวมาถูกต้อง

ข้อที่ 6)
นักออกแบบการสร้างวิหารหรืออาคารต่าง ๆจะเรียกว่าอะไร?
   จิตกร
   มัณฑศิลป์
   สถาปนิก
   นักออกแบบ

ข้อที่ 7)
นิยมโครงสร้างวางพาดตามหน้าผา" หรือวิหารเจาะตามหน้าผาเป็นการสร้างสมัยใด?
   สมัยเก่า
   สมัยกลาง
   สมัยใหม่
   สมัยปัจจุบัน

ข้อที่ 8)
การนำเอาจิตรกรรมฝาผนังมาสร้างให้มีความกลมกลืนกับสถาปัตยกรรมคือสมัยใด?
   สมัยอาณาจักรเก่า
   สมัยอาณาจักกลาง
   สมัยอาณาจักรใหม่
   ทุกสมัยที่กล่าวมาถูกต้อง

ข้อที่ 9)
นิยมโครงสร้างวางพาดตามหน้าผา" หรือวิหารเจาะตามหน้าผาจะนิยมในสมัยใด?
   สมัยอาณาจักรเก่า
   สมัยอาณาจักกลาง
   สมัยอาณาจักรใหม่
   ทุกสมัยที่กล่าวมาถูกต้อง

ข้อที่ 10)
ต่อไปนี้ข้อใดที่ไม่ใช่ผลงานของอเคเมเนียนเปอร์เซียน ?
   เป็นผู้ที่เข้าใจนำวัสดุ อิฐ หิน ไม้ มาสร้าง
   เป็นผู้ออกแบบหัวเสาเป็นรูปสัตว์
   ออกแบบเครื่องประดับตกแต่งสวยงาม
   เป็นผู้สร้างปิระมิดได้หลายอัน