กรด  -  เบสในชีวิตประจำวันและสิ่งแวดล้อม
ในชีวิตประจำวันต้องเกี่ยวข้องกับสารเคมีประเภทกรด  -  เบสหลายชนิด  ซึ่งจำแนกตามกลุ่มของการใช้ประโยชน์ได้ดังนี้
       1) สารประเภททำความสะอาด  บางชนิดมีสมบัติเป็นเบส  เช่น  สบู่
ผงซักฟอก  น้ำยาล้างจาน    และบางชนิดมีสมบัติเป็นกรด  เช่นน้ำยาล้างห้องน้ำและเครื่องสุขภัณฑ์  เป็นต้น
       2) สารที่ใช้ในการเกษตรกรรม  ได้แก่  ปุ๋ย  ซึ่งบางชนิดมีสมบัติเป็นเบส  เช่น 
ยูเรีย  บางชนิดมีสมบัติเป็นกรด  เช่น  แอมโมเนียมคลอไรด์ 
บางชนิดเป็นกลาง  เช่น  โพแทสเซียมไนเตรต
        3)  สารที่ใช้ปรุงแต่งอาหาร  มีทั้งชนิดที่เป็นกรด  เช่น  น้ำส้มสายชู  กรดซิตริก  น้ำมะนาว  น้ำมะขาม  ชนิดที่มีสมบัติเป็นเบส  เช่น  น้ำปูนใส  น้ำขี้เถ้า  โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตและชนิดที่มีสมบัติเป็นกลาง  เช่น  ผลชูรส
เกลือแกง  น้ำตาลทราย  ฯลฯ
        4)  ยารักษาโรค  ถ้าเป็นยาแอสไพรินและวิตามินซีมีสมบัติเป็นกรด  ส่วนยาลดกรด  ยาธาตุ  มีสมบัติเป็นเบส
        5)  เครื่องสำอาง  น้ำหอม  สเปรย์ฉีดผม  ยารักษาสิวฝ้า  ส่วนใหญ่จะมีสมบัติเป็นกลาง
 
จัดทำโดย   นางสาวรัตนา  ชุปวา  โรงเรียนกันทรารมณ์