วิชา สุขศึกษา ( รหัส พ 41101 ) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง ระบบกล้ามเนื้อ จำนวน 5 ข้อ
โดย อ. รินรดา ใสกระจ่าง โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง ให้นักเรียนเติมคำในช่องว่างให้สมบูรณ์

 1. กล้ามเนื้อชนิดใดรวมตัวกันเป็นมัด ลักษณะเป็นทางยาว
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 2. เป็นกล้ามเนื้อชนิดมีลักษณะพิเศษ
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 3. กล้ามเนื้อชนิดใดเป็นกล้ามเนื้อมีประมาณ 600 มัด
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 4. กล้ามเนื้อใดเป็นกล้ามเนื้อของลำตัว ศีรษะ
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 5. กล้ามเนื้อใดเป็นกล้ามเนื้อของอวัยวะภายใน
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)