วิชา สุขศึกษา (รหัส พ41101) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง ระบบผิวหนัง จำนวน 5 ข้อ
โดย อ. รินรดา ใสกระจ่าง โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องสมบูรณ์


 1. ฝ่ามือ และฝ่าเท้าเป็นผิวหนังชนิดใด
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    


 2. หนังที่หลุดลอกออกมาเป็นขี้ไคล
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    


 3. หนังที่มีเซลล์สร้างสีเมลานิน
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    


 4. . หนังที่เป็นอยู่ของเส้นประสาท
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    


 5. . ฝ่ามือ และฝ่าเท้าเป็นผิวหนังชนิดใด
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)