จิตวิทยาการใช้ส
 
              ในทางจิตวิทยา  สีมีอิทธิพลต่อจิตใจและอารมณ์ของมนุษย์เป็นอย่างมาก  แม้แต่ในการสร้างสรรค์ออกแบบสิ่งต่างๆก็จำเป็นต้องเข้าใจเรื่องของสีเป็นอย่างดี จึงจะสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในขั้นปฏิบัติได้อย่างแท้จริง
สีที่ให้ความรู้สึกต่างๆ
 
              สี   
       ทำให้เกิดอารมณ์ความรู้สึก
               เหลือง
สว่างสดใส
           แดง
ร้อนแรง ตื่นเต้น เร้าใจ  อันตราย
       ชมพูอ่อน
นุ่มนวล  อ่อนโยน 
         เขียว
สดชื่น  ปลอดภัยเจริญเติบ
         น้ำเงิน
หนักแน่น  สุภาพ  เงียบขรึม สงบ
         เทา
เยือกเย็น  เศร้าโศรก  มีเสน่ห์  ลึกลับ
         ม่วง
ใจเย็น  สง่า   ฉลาด  สุขุม
       น้ำตาล
อบอุ่น  แห้งแล้ง
          ขาว
สะอาดเรียบร้อย  บริสุทธิ์ กว้าง
           ดำ
เศร้าโศรก  หวาดกลัว  เหงา
ประกอบการสอนวิชา  จิตรกรรมสีน้ำ   ศ  312301สาระเพิ่มเติม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1