นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์มีความสนใจศิลปะกันมาก แต่กล้าๆกลัว ไม่กล้าที่จะไปสัมผัสการวาดภาพจริงๆเสียที  ศิลปะไม่ได้ยากอย่างที่คิด  อย่ากลัวกับสิ่งที่เรายังไม่ได้ลงมือทำเพราะลงมือทำแล้วจะเกิดความชอบ
และรักศิลปะในที่สุด  เรามารู้จักกับการวาดภาพด้วยสีโปสเตอร์กันดีไหม 
      
         ขั้นที่ 1  รู้จักอุปกรณ์     อุปกรณ์การวาดสีโปสเตอร์ ได้แก่ 
                     1.สีโปสเตอร์ ขอให้มีคุณภาพของสีดี  ยี่ห้อดีๆหน่อย
การวาดก็ดีไปด้วย   
                     2.พู่กัน ต้องมีทั้งพู่กันแบนและพู่กันกลม พู่กันแบนเอาไว้ระบาย    บริเวณกว้างๆพู่กันกลมระบายลบริเวณพื้นที่แคบๆและเอาไว้เก็บรายละเอียดของงาน
                     3.ถังใส่น้ำ  ต้องมีอย่างน้อย  2  ถัง
                     4.แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดสำหรับผสมสี
                     5.เศษผ้า  ขาดไม่ได้ต้องมีทุกครั้ง ต้องเป็นผ้าที่ซับน้ำได้ดี 
เช่น  ผ้าขนหนู
 
 
          ขั้นที่  2  เตรียมสี   เปิดฝาขวดสีกันเลย หลังเปิดฝาสีจะสังเกตเห็นว่ามีน้ำ  เต็มๆลอยอยู่ข้างบน ให้ใช้ด้ามพู่กันคนให้เข้ากันกับเนื้อสีที่อยู่ ด้านล่าง  คนจนถึงก้นขวด คนช้าๆจนเนื้อสีเข้ากันดีแล้วก็ไช้ได้เลย
            1.ใช้พู่กันควักเนื้อสีออกมาวางบนแผนฟิวเจอร์บอร์ดมาก น้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับพื้นทีทีเราจะระบาย   ถ้าพื้นทีกว้างก็ควักเนื้อสี
ออกมาเยอะหน่อย
            
 
            2.ใช้พู่กันจุ่มน้ำในถังที่เตรียมไว้แล้วไปผสมสีในแผ่นกระดานรองสี คนให้น้ำกับเนื้อสีเข้ากันดีแล้ว  

 
        
ขั้นที่  3    ปฏิบัติจริง  
                  1. ใช้กระดาษการวติดที่กระดาษวาดเขียน  100 ปอนด์
                      แบ่งเป็น  3-4  ส่วน
                   2. ช่องที่ 1 ให้ลงสีสีเดียวให้เรียบที่สุด
                   3. ช่องที่ 2  ระบายสีอ่อนแก่ของสีสีเดียว
                   4. ช่องที่ 3  ระบายสีอ่อนแก่ของหลายสี  โดยเรียงสีเข้มไว้เป็นสีแรก แล้วตามด้วยสีอื่นๆที่มีค่าอ่อนลง
 
                      
    ข้อสังเกตจากการระบายสี
เมื่อเราระบายสีแล้วอาจเกิดปัญหาขึ้นมา  เราต้องแก้ไขดังนี้
ช่อง หมายเลข  1  ระบายสีถูกต้อง  ส่วนผสมถูกต้อง
                 ช่อง หมายเลข  2  เกิดจากการใช้น้ำผสมน้อย สีแห้ง เมื่อระบายจึงเกิดรอยขาวของกระดาษให้เห็น
 
มาระบายสีกันเถอะ
มาระบายสีกันเถอะ