วิชาหลักการเขียนภาพเบื้องต้น รหัส ศ 332701
เรื่อง จิตวิทยาการใช้สี จำนวน 12 ข้อ
โดย อ.ฉัฐมะ ทัดเทียม โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง จงเติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. -
      
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 2. หมายเลข 2 สี ........
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 3. หมายเลข 3 สี..............
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 4. หมายเลข 4 สี..................
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 5. หมายเลข 5 สี.................
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 6. หมายเลข 6 สี .........
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 7. หมายเลข 7 สี..............
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 8. หมายเลข 8 สี .............
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 9. หมายเลข 9 สี....................
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 10. หมายเลข 10 สี......................
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 11. หมายเลข 11 สี..................
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 12. หมายเลข 12 สี...............
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)