วิชาหลักการเขียนภาพเบื้องต้น รหัส ศ 332701 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เรื่อง การใช้และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการเขียนภาพ จำนวน 10 ข้อ
โดย อ.ฉัฐมะ ทัดเทียม โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
อุปกรณ์ใดที่เหมาะกับการเขียนภาพนอกสถานที่
   ร่ม
   น้ำดื่ม
   กระดานรองเขียน
   เสื่อรองนั่ง

ข้อที่ 2)
ดินสอชนิดใดเหมาะกับการแรเงาเข้ม มีน้ำหนักดำมาก
   2 B
   4 B
   6 E
   EE

ข้อที่ 3)
ข้อใดเป็นวิธีการใช้ดินสอสี สำหรับแรเงาที่ถูกต้อง
   ใช้หลายๆสีระบายซ้อนทับกัน
   ระบายสีอ่อนก่อนแล้วจึงใช้สีแก่เพิ่มขึ้น
   ไม่ควรระบายสีทับกันหลายครั้ง
   ระบายสีเข้มก่อนแล้วจึงระบายสีขาวทับ

ข้อที่ 4)
สีในข้อใดไม่นิยมระบายทับกันหลายครั้ง
   สีน้ำ
   สีเมจิก
   สีน้ำมัน
   สีโปสเตอร์

ข้อที่ 5)
การใช้อุปกรณ์ใดมีวิธีการใช้คล้ายกันมาก คือ เรียงจากสีอ่อนไปหาสีแก่
   สีน้ำ-สีโปสเตอร์
   ดินสอสี-ปากกา
   ดินสอสี-ปากกาเมจิก
   ปากกาเมจิก-ปากกาดำ

ข้อที่ 6)
การใช้อุปกรณ์ใดที่ผู้ใช้ต้องตัดสินใจได้เร็ว
   ดินสอสี
   ปากกาดำ
   สีโปสเตอร์
   ปากกาเมจิก

ข้อที่ 7)
สีชนิดใดไม่ควรระบายทับกันในขณะที่ สีเดิมยังเปียกอยู่
   สีน้ำ
   สีโปสเตอร์
   ปากกาเมจิก
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8)
พู่กันชนิดใดเหมาะสำหรับระบายฟื้นที่กว้างๆ
   พู่กันขนาดเล็ก
   พู่กันกลม
   พู่กันแบน
   พู่กันปลายแหลม

ข้อที่ 9)
จานสีที่ดีควรมีสีอะไร
   ฟ้า
   ขาว
   ครีม
   ชมพู

ข้อที่ 10)
ข้อใดเน้นถึงการใช้วัสดุอุปกรณ์ได้ถูกต้อง
   พู่กันขณะใช้งานต้องวางไว้ให้ถูกที่
   จานสีเมื่อเลิกใช้แล้วควรล้างให้สะอาด
   .การวาดภาพระบายสีควรใช้พู่กันหลายขนาด
   ถูกทุกข้อ