วิชาทฤษฎีสี รหัส ศ 332701 ระดับ มัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น
เรื่อง หลักการเขียนภาพเบื้องต้น ศ 33270 . จำนวน 10 ข้อ
โดย อ. ฉัฐมะ ทัดเทียม โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ชื่อสีใดที่ไม่ใช้เรียกสี ในกลุ่ม แดง เหลือง น้ำเงิน
   แม่สี
   สีวัตถุธาตุ
   สีแท้
   สีขั้นที่ 1

ข้อที่ 2)
การนำสีขั้นที่ 1 มาผสมกันทีละคู่ จะได้สีในข้อใด
   เขียว น้ำเงิน ม่วง
   น้ำเงิน เหลือง ส้ม
   เขียว ส้ม เหลือง
   เขียว ส้ม ม่วง

ข้อที่ 3)
สีที่เป็นได้ทั้งสีวรรณะเย็นและวรรณะร้อนคือสีในข้อใด
   เหลือง ส้ม
   เหลือง ม่วง
   เหลือง เขียวเหลือง
   เหลือง น้ำตาล

ข้อที่ 4)
สีตรงข้ามสีแดงคือสีใด
   เขียวเหลือง
   เขียวน้ำเงิน
   ม่วงน้ำเงิน
   เขียว

ข้อที่ 5)
สีในข้อใดที่ให้ความรู้สึกเย็น สงบ สบาย
    ก.เหลือง ส้มเหลือง เขียวเหลือง
   เหลือง เขียว ส้ม
   เหลือง เขียวเหลือง เขียว
   เหลือง ส้ม ม่วง