วิชาศิลปะ
เรื่องมาวาดภาพสีโปสเตอร์กันเถอะ จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.ฉัฐมะ ทัดเทียม โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง จงเติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์ ควรแบ่งเป็นกี่ส่วน
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 2. นักเรียนควรมีพู่กันอะไรบ้างในการวาดภาพ
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพสีโปสเตอร์มีอะไรบ้าง
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 4. ถังใส่น้ำควรมีอย่างน้อยกี่ถัง
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 5. กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์ ควรแบ่งเป็นกี่ส่วน
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)