บทเรียนทางคอมพิวเตอร์

เรื่องโปรตีน

วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  (ว45212)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โดยอาจารย์สมรักษ์  สีหาภาค

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรตีน

                 โปรตีน  เป็นสารอาหารที่ประกอบด้วยธาตุคาร์บอน  ไฮโดรเจน  ออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ  ในร่างกายของเรามีโปรตีนอยู่ประมาณ 1 ใน7ของน้ำหนักตัว

โปรตีนเมื่อถูกย่อสลายแล้จะได้กรดอะมิโนและน้ำ

  กรดอะมิโนที่พบในธรรมชาติ  พบทั้งหมดประมาณ  22  ชนิด

           กรดอะมิโนในทั้ง  22  ชนิดนั้นมีหน่วยโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญอยู่  3  ส่วน  คือ

           1.  หมู่อะมิโน

           2.  หมู่คาร์บอกซิล

           3.  หมู่ไฮโดรคาร์บอน

ชนิดของกรดอะมิโนแบ่งออกเป็น  2  ชนิด  ดังนี้

1.  กรดอะมิโนที่จำเป็น  ชึ่งร่างกายสังเคราะห์ไม่ได้  ต้องบริโภคจากอาหารมีอยู่  8  ตัว  คือ วาลีน  ลิวซีน  ไอโซลิวซีน  ทรีโอนิน  เมไทโอนีน  ฟีนิลอะลาลีน  ทริปโตฟาน  ไลซีน

2. .  กรดอะมิโนที่ไม่จำเป็น  ร่างกายสังเคราะห์ได้จากสารอินทรีย์มีอยู่  12  ตัว  คือ  อะลานีนวีสเตอีน  โปรลิน   อาร์จินิน  กรดกลูตามิก  เซริน  แอสปาราจีน  กลูตามิก  ไทโรซีน  กรดแอลพาติก

ฮีสติดีน