บทเรียนทางคอมพิวเตอร์

เรื่องน้ำ

วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  (ว45212)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โดยอาจารย์สมรักษ์  สีหาภาค

 

 

 

 

น้ำ

     น้ำไม่ได้เป็นสารอาหาร  ในร่างกายของเรามีน้ำ  45  - 75  เปอร์เช็นต์ของน้ำหนักตัว  ในผู้ชายจะมีอยู่  63  เปอร์เซ็นต์   ในผู้หญิงจะมีอยู่  52  เปอร์เซ็นต์    น้ำที่มีในร่างกายโดยเป็นส่วนประกอบต่างๆ นั้นจะพบน้ำในกระดูกและไขมันน้อยที่สุด  ส่วนในเลือดและส่วนที่เป็นของเหลว  เช่น  น้ำในไขสันหลังจะพบมากที่สุด

                 ประโยชน์ของน้ำ 

       1.  ช่วยลำเลียงสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆในร่างกาย

       2.  ไปทำปฏิกิริยาเคมีในการเผาผลาญอาหารในร่างกาย

      3.  ช่วยควบคุมและรักษาอุณหภูมิของร่างกาย

       4.  ช่วยควบคุมรักษาสมดุลออสโทชีส

       5.  ช่วยในการสะสมสารอาหารพวกโปรตีนหรือไขมัน

       6.  ช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง