วิชา.สุขศึกษาและพลศึกษา.. (รหัส..พ 4615.) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่..6.
เรื่อง ..ระบบประสาท. จำนวน .5.. ข้อ
โดย อ. ทรงเกียรติ จันทราภรณ์.. โรงเรียน..กันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ.
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
สมองใหญ่(cerebrum)มีหน้าที่สำคัญอย่างไร
   ความจำ ความคิด
   การเจ็บปวด
   การเผาผลาญอาหาร
   ความหิว

ข้อที่ 2)
ความสำคัญของไขสันหลัง
   เป็นอวัยวะสั่งงาน
   เป็นตัวเชื่อมระหว่างสมองกับปลายประสาท
   เป็นอวัยวะควบคุมความร้สึก
   เป็นอวัยวะรับความร้สึก

ข้อที่ 3)
หากไขสันหลังกระทบกระเทือน จะมีอาการอย่างไร
   ปวดศรีษะ
   อาเจียน
   อวัยวะที่ตำกว่าหมดแรง
   มใอสั่น ใจสั่น

ข้อที่ 4)
สมองส่วน ทาลามัส มีหน้าที่อย่างไร
   รับความรู้สึก
   ควบคุมการได้ยิน
   ควบคุมการมองเห็น
   ควบคุมความหิว

ข้อที่ 5)
Olfactory neve ทำหน้าที่อะไร
   การดมกลิ่น
   การมองเห็น
   การทรงตัว
   การหายใจ