วิชา.สุขศึกษาและพลศึกษา. (รหัส.พ 4615..) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่...6
เรื่อง ..การคบเพื่อนต่างเพศ. จำนวน .5.. ข้อ
โดย อ. ทรงเกียรติ จันทราภรณ์ .. โรงเรียน.กันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ..
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ความสำคัญของการปรับตัวต่อเพศตรงกันข้ามคืออะร
   การเลือกคู่ครองในอนาคต
   สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
   เกิดความสุขในการดำเนินชีวิต
   ไม่ให้เกิดปัญหาในชีวิตสมรส

ข้อที่ 2)
การวางตัวต่อเพศตรงกันข้ามในฐานะเพื่อนผ้ชายควรปฏิบัติตัวอย่างไร
   แต่งกายสุภาพ
   แสดงกริยาองอาจสมชาย
   ให้ความสนิทสนมในขอบเขตุ
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3)
ข้อใดเป็นการแสดงไม่ถูกต้องของฝ่ายหญิง ที่แสดงต่อเพื่อนชาย
   กล่าวทักทายด้วยความสนิทสมน
   แสดงกริยาเรียบร้อย
   ไม่พูดด้วยหากเพื่อนแต่งกายไม่เรียบร้อย
   ซื้อขนมมาฝากเป็นการขอบคุณ

ข้อที่ 4)
ลำดับขั้นความสัมพันธ์ในข้อใดที่ค่รักจะต้องระวังมากที่สุด
   มิตรภาพ
   ความรัก
   ความสัมพันธ์ทางเพศ
   ห่วงใย

ข้อที่ 5)
การจับมือถือแขนควรอย่ในขั้นใดของความสัมพันธ์
   เพื่อน
   เพื่อนสนิท
   คนรัก
   ถูกทุกข้อ