เคล็ดลับในการทำขนมไข่
 
การทาให้พิมพิ์ขนมครกล่อน  เมื่อซื้อมาใหม่ๆ 
 
        สมัยก่อนใช้หลุมขนมด้วยกากมะพร้าวที่ค้นแล้วเป็นเวลานานๆ  ต้องเผาให้พิมพิ์ขนมร้อนมากๆและเป็นเวลานาน   ปัจจุบันใช้นํ้ามันพืชทาในหลุมใหม่ๆ  ต้องคอยเติมนํ้ามันขณะพิมพ์อยู่บนไฟไปเรื่อยๆ  หลุมจะใช้ได้เมื่อนํ้ามันอิ่มตัว  ไม่พร่อง
แสดงว่าหลุมใช้ได้แล้ว