เค้กเนื้อแน่นมากเกินไป
      
สาเหตุ
        1.  มีส่วนผสมที่เป็นของเหลวมากเกินไป
        2.  ตีไข่ขาวน้อยเกินไป
        3.  ผสมส่วนผสมนานเกินไป
        4.  ใช้พิมพ์ที่ทาเนยไว้
        วิธีการแก้ไข

       1.  ลดส่วนผสมที่เป็นของเหลว
        2.  ตีไข่ขาวให้ได้ที่ดี
        3.  ผสมส่วนผสมให้พอเหมาะ
        4.  พิมพ์ที่ใช้ไม่ต้องทาเนย
 
เค้กเนื้อแน่นเกินไป