ปัญหาของขนมอบที่เกิดขึ้น
 
ปัญหาของขนมเค้กยุบในระหว่างอบ  มาจากสาเหคุดังนี้
      
        1.  ตีไข่ขาวมากเกินไป
        2.  นํ้าตาลในสูครมากเกินไป
        3.  แป้งมีปริมาณโปรตีนตํ่าเกินไป
        4.  มีสารพวกกรดมากเกินไปในสูตร
        5.  อุณภูมิเตาอบตํ่าเกินไป
        6.  เกิดการประแทกในระหว่างอบ
 
วิธีการแก้ไข
 
        1.  ตีไข่ขาวให้ตั้งยอดอ่อน
        2.  ลดปริมาณนํ้าคาลลง
        3.  ใช้แป้งที่มีปริมาณในโปรตีนพอเหมาะ
        4.  ลดปริมาณสารที่เป็นกรดลง
        5.  ตั้งอุณภูมิให้เมาะสม
        6.  ระมัดระวังอย่าไปกระแทกเค้กในขณะกำลังอบ