ปัญหาของขนมเค้กหน้าเหนียว
 
       1.  ปริมาณนํ้าตาลไม่เพียงพอ
        2.  ผสมส่วนผสมนานเกินไป
        3.  ตีไข่ขาวนานเกินไป
        4.  แป้งมากเกินไป
        5.  ถ้าใช้ผงโกโก้  มีปริมาณผงโกโก้มากเกินไปในสูตร
        6.  ตีไข่ขาวน้อยเกินไป
 
วิธีการแก้ไข
       1.  เพิ่มปริมาณนํ้าตาลให้พอเหมาะ
        2.  ผสมให้พอดี
        3.  ตีไข่ขาวให้ได้ที่ดี
        4.  ลดปริมาณแป้งให้เหมาะสม
        5.  ลดปริมาณผงโกโก้ลง
        6.  ตีไข่ขาวให้ได้ที่ด
ปัญหาของเค้กหน้าเหนียว