ปัญหาของผิวหน้าขนมเค้กแตก
     
         สาเหตุ
        1.  อุณภูมิเตาอบสูงเกินไป
        2.  ตีไข่ขาวมากเกินไป
        3.  แป้งมากเกินไป
    
  วิธีการแก้ไข
       1.  ตั้งอุณภูมให้เหมาะสม
        2. ตีไข่ขาวให้ได้ที่ดี
        3.  ลดปริมาณแป้งให้เหมาะสม
       
 
 
ปัญหาของผิวหน้ขนมแตก