วัสดุ-อุปกรณ์ในการแต่งหน้าเค้ก
 
        1.  อ่างผสมหรือชามผสม
        2.  พายยาง
        3.  แท่นหมุน
        4.  เครื่องผสมไฟฟ้า
        5.  สปาตูล่าร์
        6.  มีดตัดเค้ก
        7.  กระดาษที่ใช้รองเค้ก
        8.  แปรงขนอ่อน
        9.  หวีแต่งหน้าเค้ก
        10.  ถ้วยผสมสีและช้อผสมสี
        11.  กรรไกร
        12.  ร่ม
        13.  แผ่นโลหะแบ่งช่อง
        14.  กระดาษลอกลาย
        15.  หัวบีบเค้ก
วัสดุ-อุปกรณ์ในการแต่งหน้าเค้ก