วิชาอาหารอบ (รหัส45...) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 5
เรื่องความรู้ทั่วไปในการทำขนมอบ จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.สุดใจ วงศ์คูณ โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. ถ้วยตวง 1 ชุด มีกี่ขนาด
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 2. พายที่ใช้ในงานขนมอบมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 3. แป้งที่ใช้ในการทำขนมอบส่วนมากนิยมใช้แป้งอะไร
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 4. การทดสอบกลิ่นเปรี้ยวหรือกลิ่นเหม็นสาบที่ได้ผลดีที่สุดมีวิธีการทดสอบอย่างไร
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 5. นักเรียนมีวิธีการเก็บรักษาแป้งข้าเจ้าและแป้งข้าวเหนียวอย่างไร
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)