วิชาอาหารอบ (รหัส 45 ) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง การเลือกซื้อแป้งและนำตาล จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.สุดใจ วงศ์คูณ โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. การเลือกซื้อแป้งที่จะนำมาใช้ในการทำขนมเค้ก นักเรียนควรเลือกแป้งยี่ห้ออะไรจึงจะเหมาะสมที่สุด
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 2. การเลือกซื้แป้งที่จะใช้ทำขนมคุ้กกี้ควรเลือกตราอะไร
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 3. แป้งที่ใช้ในการทำขนมปังควรเลือกแป้งชนิดใด
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 4. นำตาลทรายที่นิยมนำมาทำขนมอบได้แก่นำตาลทรายที่มีลักษณะอย่างไร
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 5. การเลือกซื้อนำตาลที่มีสีแดงมีวิธีการเลือกอย่างไร
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)