วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส ต42101) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง Introduction จำนวน 8 ข้อ
โดย อ. สุดเขตต์ สินธุรัตน์ โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. จากโจทย์และตัวเลือกที่กำหนดให้
      
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 2. -
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 3. -
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 4. -
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 5. -
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 6. -
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 7. -
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 8. -
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)