ใบความรู้เรื่อง Asking someone's opinions
 
       การซักถามเพื่อขอความคิดเห็น (Asking someone's opinions) มีวิธีการพูด ดังนี้
          
        ก. การซักถามเพื่อขอความคิดเห็น ในกรณีนี้บุคคลที่เป็นผู้ถาม อาจพูดได้ดังนี้ เช่น
                                                                         
        How do you like that book ? คุณคิดว่าหนังสือเล่มนั้นเป็นยังไง
 
        How do you like your new watch? ทำไมถึงชอบนาฬิกาเรือนใหม่ของคุณ
 
        How do you like that new dictionary? คุณคิดว่าพจนานุกรมเล่มนั้นเป็นยังไง
 
        How do you like the bus service in Thailand? 
         คุณคิดว่าการบริการรถประจำทางในเมืองไทยเป็นยังไง
 
        How do you like the Thai culture? คุณคิดว่าวัฒนธรรมไทยเป็นยังไง
 
        How do you like Thai women? คุณคิดว่าผู้หญิงไทยเป็นยังไง

         ข. การตอบ                                                     
       ในกรณีนี้ผู้ตอบอาจแสดงความคิดเห็นของตนได้หลายกรณี
         แล้วแต่ว่า ตนจะมีความคิดเห็นต่อสิ่งที่ตนถูกถามเช่นไร เช่น                       
   
        Winai : How do you like that book?        ทำไมคุณถึงชอบหนังสือเล่มนั้น
     
        Somchai : It's all right, but it isn't very interesting. มันก็ใช่นะ แต่ไม่มีอะไรน่าสนใจนักหรอก
       
        Winai  : What do you think of the bus service in Thailand.                                 
       คุณคิดว่าการให้บริการรถประจำทางในเมืองไทยเป็นยังไง
 
        Somchai : It's quite good really. มันดีเยี่ยมเลยทีเดียว
 
        Jongkol  : How do you think of this suit? คุณคิดว่าเสื้อสูทตัวนี้เป็นยังไง
 
        Winai : It's beautiful, but it's doesn't suit you. I think this one is better.
        มันก็สวยดีนะ แต่ผมคิดว่ามันไม่เหมาะกับคุณผมคิดว่าตัวนี้น่าจะดีกว่า
 
 
การเรียนรู้ที่จะถาม นั่นคือ การฝึกตน ให้เป็นคนฉลาด