มีวิธีการพูดได้หลายแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ หรือสถานการณเช่น
 
                      กรณีทำของหายเราอาจพูดได้ว่า
 
                       I've lost my CD.  I've lost my bag. 
 
                        I've lost my money.  I've lost my book.
          
                      กรณีเราเจ็บไข้ได้ป่วย ก็อาจพูดได้ว่า
          
                         I've got a flu.   ฉันเป็นไข้
 
                         I've got a terrible cold.  ฉันเป็นหวัดอย่างแรง
 
                         I've got a bad headache.  ฉันปวดหัว
                       
                          I've got an toothache. ฉันปวดฟัน
 
                         การพูดให้คำแนะนำ อาจมีหลากหลาย ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหา เช่น
               
                           Why don't you go to see the doctor? คุณควรไปหาหมอนะ           
 
                            Why don't you tell the policeman? ทำไมเธอไม่บอกตำรวจล่ะ
 
                            If I were you I'd go to see the doctor.  ถ้าผมเป็นคุณ ผมจะไปหาหมอ         
 
                            If I were you, I'd tell the teacher. ถ้าฉันเป็นเธอฉันจะบอกคุณครู
 
                            I think you had better go to see the dentist. ผมคิดว่าคุณควรไปหาหมอฟันนะ        
 
                             You ought to tell your parents. เธอควรจะบอกผู้ปกครองนะ
 
 

ใบความรู้เรื่อง การให้คำแนะนำ (Giving advices)
รู้ไว้ ใช่ว่า ใส่บ่า แบกห้าม
พูดภาษาอังกฤษ วันละนิด จิตแจ่มใส