ก. การกล่าวคำแนะนำ             
                ในกรณีนักเรียนต้องการแนะนำใครสักคนหนึ่งให้รู้จักกับใครอีกคนหนึ่ง                  
                เราสามารถกล่าวคำแนะนำได้ ดังนี้
               
                    "Amphai, this is Surin." อำไพ นี่คุณสุรินทร์ครับ
                    "Chanachit, I'd like you to meet Surapol." ชนะจิตร ผมขอแนะนำคุณให้รู้จักสุรพล
                    "Jongkol, let me introduce you to Mr. Winai." จงกล ผมขอแนะนำให้คุณรู้จักกับคุณวินัย
                     "Have you met Naowarat?" คุณเคยพบกับคุณเนาวรัตน์หรือยังครับ
                     "May I present Mr. Narong?" ผมขอแนะนำคุณณรงค์
                     "May I introduce Mr. Somchai?"ผมขอแนะนำคุณสมชัย
                     "May I introduce myself?. My name is Sombat."ผมขอแนะนำตัว ผมชื่อสมบัติครับ
 
                ข. การตอบรับ หลังขากที่ได้รับการกล่าวคำแนะนำ  
                     คนที่ได้รับการแนะนำให้รู้จักกันจะหันไปทักทายกันโดยอาจจะพูดได้ดังนี้
 
                     "How do you do? " สวัสดีครับ/ค่ะ (ใช้ทักทายเมื่อมีการแนะนำให้รู้จักกัน)
                     "How do you do? " สวัสดีครับ/ค่ะ (ใช้ตอบรับคำทักทาย How do you do?)
                     "Please to meet you." ยินดีที่ได้พบคุณ
                     "Nice to meet you, Surapol." ดีใจที่ได้พบคุณสุรพล
                     "Very happy to know you." ยินดีมากที่ได้รู้จักคุณ
                     "I'm glad to have met you." ผมยินดีที่ได้พบคุณ (ใช้กล่าวเมื่อจะอำลาจากกัน)
                     "I've enjoyed meeting you." ผมดีใจที่ได้พบคุณ
 
ใบความรูเรื่อง การแนะนำบุคคล ให้รู้จักกัน (Introductions)
I wish you would use these sentences / phrases to speak with your new friends.
 
ajsudkedt@thaimail.com