การชมคน เป็นการสร้างเสน่ห์ ให้กับตนเอง ครูเชื่อว่า ธรรมชาติของคน        
        ย่อมที่จะต้องการสร้างเสน่ห์ ให้กับตนเอง ครูอยากให้นักเรียน จดจำโครงสร้าง        
        เอาไว้ฝึกพูดชมเพื่อน ดังนี้
 
        It looks beautiful ! You've done a wonderful job! เยี่ยม คุณทำงานได้ยอดเยี่ยมมาก
        Your essay is very good. You did a very good job. บทเรียงความของคุณดีมาก คุณเขียนได้ดีมาก
        *Good for you ! I know you did it by yourself. แจ๋ว ผมรู้ว่าคุณทำด้วยตัวคุณเองทั้งหมด
 
        ตัวอย่างบทสนทนาการกล่าวชมเชย
        Suwanna : I think you should not copy my homework.
        ฉันคิดว่า เธอไม่ควรลอกการบ้านฉันนะ
        Surin : O.K. I'll do it by myself.
        ตกลงครับ ผมจะทำการบ้านด้วยตัวผมเอง
        Suwanna : Are you sure you can do it by yourself?
        เธอมั่นใจนะว่าเธอจะทำการบ้านด้วยตัวเธอเอง
        Surin : Yes, I'm sure. (later)
        ใช่ ผมมั่นใจ (เวลาต่อมา)
        Surin : Look! It's all finished.
        เห็นไหม ผมทำเสร็จหมดทุกข้อเลย
        Suwanna :   It looks beautiful ! You have done a beautiful job. หรือ
                            Your homework is very good. You did a very good job. หรือ           
                             Good for you! I know you can do it all by yourself. หรือ
                             Good for you! I know you did it all by yourself.
 
        * Good for you! เป็นได้ทั้งคำชมหรือคำเยาะเย้ยแล้วแต่สถานการณ์ เช่น เพื่อนสอบตก        
        เราพูดกับเพื่อนว่า Good for you! นั่นหมายถึง "สมน้ำหน้า" แต่ถ้าเพื่อนสอบได้ เราพูดว่า
        Good for you! นั่นหมายถึง "เก่งมาก"
ภาษาอังกฤษเก่งได้ ถ้าใจรัก จะรักได้ ก็ต้องเห็น คุณค่าของมัน
ภาษาอังกฤษทำให้คนได้งานทำที่ดี มีเยอะ
การกล่าวชมเชยบุคคล (Praising someone)