ใบความรู้เรื่อง การขอความเห็นชอบ (Seeking approval)                
     
          เราจะใช้กรณีที่เราต้องการขออนุญาตในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง        
          โดยมีสำนวนการขออนุญาตและการตอบการขออนุญาตในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
 
        Asking (การถามเพื่อขออนุญาต)                                    
 
        Pattern 1 : May I ……? (ผม / ดิฉัน ขอ.......)               
        May I move this table over there? (ผมขออนุญาตเลื่อนโต๊ะไปตรงนั่นนะครับ)              
        May I go out? (ดิฉันขออนุญาตออกไปข้างนอกนะคะ)                 
        May I borrow your motorcycle? (ผมขอยืมจักรยานยนต์ได้ไหมครับ)                 
        May I use your dictionary? (ฉันขอยืมพจนานุกรมหน่อซิ)       
        Yes, sure. (ได้ครับ / ได้ซิคะ)Yes, of course. (ได้เลยครับ / ค่ะ)
        I'm sorry. I'd rather you didn't.(ผมต้องขอโทษด้วย ผมเกรงว่าจะไม่ได้)
       
        Pattern 2 : Would you mind if I ……. ? (จะรังเกียจไหมถ้าผม / ดิฉันจะ........)                 
        Would you mind if I went there? (จะรังเกียจไหมครับถ้าผมจะไปที่นั่น)                 
        Would you mind if I opened the door? (จะรังเกียจไหมคะถ้าฉันจะเปิดประตู)                   
        Would you mind if I used the phone? (จะรังเกียจไหมคะถ้าฉันจะขอใช้โทรศัพท์)       
 
        Answering (การตอบคำถาม)
        No, of course not. (ไม่เป็นไรครับ)    No, not at all. (เชิญตามสบายคะ)
        I'm sorry. I'd rather you didn't.(ดิฉันต้องขอโทษด้วย คุณไม่น่าจะทำเช่นนั่นนะคะ)
 
        Pattern 3 : Is it all right if …….. ? (จะเป็นไรไหมถ้า........)                 
        Is it all right to …….. ? (จะเป็นไรไหมถ้า........)               
        Is it all right If I go to the toilet? จะเป็นไรไหมค่ะ ถ้าฉันจะขอเข้าห้องน้ำ                
        Is it all right to use the computer? จะรังเกียจไหมครับถ้าผมจะขอใช้เครื่องคอมพิวเตอร์       
       
        Answering (การตอบคำถาม)
        Yes, of course Sure, go ahead.ได้ซิครับ เชิญเลยครับ
        I'm sorry. I'd rather you didn't. ต้องขออภัยจริง ๆ ค่ะ ดิฉันเกรงว่าจะไม่ได้
 
        Pattern 4 : Could I ………? ผมขออนุญาต …….                 
        Could I open the window? ฉันขออนุญาตเปิดหน้าต่างนะค่ะ                 
        Could I ask you a question? ผมขอถามคุณสักคำนะครับ                 
        Could I switch of the T.V.? ผมขอปิดทีวีก่อนนะครับ       
 
        Answering (การตอบคำถาม)
        Yes, of course. ได้ซิครับ   Yes, sure. เชิญค่ะ   Sure. ได้ค่ะ
        Of course. No, I'm afraid notเห็นทีจะไม่ได้ละครับ
 
        Pattern 5 : Can I ………. ? ดิฉันขอ…….                
        Can I look at your photos? ฉันขอดูรูปคุณหน่อยได้ไหมคะ                 
        Can I go now? ผมไปได้หรือยัง      
 
        Answering (การตอบคำถาม)
         Yes, go ahead. เชิญ
         Sorry, you can't. ไม่ได้
 
        ตัวอย่างบทสนทนาการขอความเห็นชอบ
 
        Surin : May I move this table over there, please? ผมขอเลื่อนโต๊ะไปตรงนั้นนะครับ
        Wanna : Yes, sure. เชิญเลยคะ
        Surin : May I come in, Ms. Wanna? ผมขอเข้าไปข้างในนะครับ คุณวรรณา
        Wanna : I'd rather you didn't. I'm very busy now. อย่าเพิ่งเลยคะ ดิฉันกำลังยุ่งมากตอนนี้
        Surin : Can I try later, then? งั้นผมจะมาใหม่นะครับ
        Wanna : Yes, of course. ตกลงค่ะ
        Surin : Would you mind if I went out for a moment?        
        ผมขออนุญาตออกไปข้างนอกสักครู่นะครับ
        Wanna : No, of course not. ตามสบายค่ะ
        Surin : Do you really think is it all right to do this? จริง ๆ แล้ว คุณคิดว่าการทำแบบนี้มันถูกไหม
        Wanna : Sure. Nobody will mind. แน่นอน ไม่มีใครเขาจะว่าอะไรหรอก
 
         การตอบคำถาม         "Would you mind……?"
      
         ก.  ถ้าเรายินดีที่จะให้เขาทำสิ่งนั้น จะตอบว่า "No, ……" หรือสำนวนใด ๆ        
        ก็ตามที่มีความหมายเช่นเดียวกับ "No" เช่น
         Surin : Would you mind if I went out for a moment?   ฉันขอไปข้างนอกสักครู่นะครับ
        Wanna : No, of course not. เชิญเลยค่ะ
      
        ข.  ถ้าหากเราไม่เต็มที่จะให้เขาทำสิ่งนั้น จะตอบว่า  "Yes, ……." หรือสำนวนใด ๆ        
        ก็ตามที่มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า "Yes"เช่น
        Surin : Would you mind closing the door? จะว่าอะไรไหม ถ้าผมขอปิดประตู
        Wanna : Yes, I would. / Certainly I would. ดิฉันว่าอย่าเลยนะค่ะ
 
การขออนุญาต เป็นสิ่งที่ผู้ดีพึงกระทำ