ก. การกล่าวต้อนรับ ผู้กล่าวอาจกล่าวได้ดังนี้ เช่น
 
        I'm glad you're here. ผมดีใจมากที่คุณมาที่นี่
        We're are glad to see you ! Come in ! พวกเราดีใจที่ได้พบคุณ เชิญข้างในค่ะ
        I'm so glad you could come. ผมดีใจมากครับที่คุณมา
        It's so good to see you again. Come in ! ดีใจมากค่ะที่ได้พบคุณอีกครั้ง เชิญข้างในค่ะ
 
        ข. การกล่าวตอบรับการต้อนรับของอีกฝ่ายหนึ่ง ผู้กล่าวตอบอาจพูดได้ ดังนี้ เช่น
      
       Thanks. I'm glad to see you again too.      
        ขอบคุณค่ะ ดิฉันดีใจที่ได้พบคุณอีกครั้งเช่นกัน
        Thank you. I'm glad to be here.        
         ขอบคุณค่ะ ดิฉันดีใจค่ะที่ได้มาที่นี่
       Thank you very much. I really appreciate the warm welcome I have received. 
        ขอบคุณมากค่ะ  ดิฉันรู้สำซาบซึ้งจริง ๆ ที่ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น
        Thank you all. It's nice to be here.
         ขอบคุณทุกท่าน ดีใจมากค่ะที่ได้มาที่นี่
 
          ค. ตัวอย่างบทสนทนาการกล่าวต้อนรับบุคคล
 
         Winai :  Hello, everyone. I want you to meet Mr. Surin who is visiting our school today.
                        Welcome to our school , Mr. Surin.
         Surin  : Thank you very much. I'm pleased to be here.
 
         วินัย :  สวัสดีเพื่อน ๆ ทุกคน ดิฉันขอแนะนำเพื่อน ๆ ให้รู้จักคุณสุรินทร์
             ผู้ซึ่งมาเยี่ยมโรงเรียนของเราในวันนี้ ขอต้อนรับคุณสู่โรงเรียนเราค่ะ คุณสุรินทร์

        สุรินทร์ : ขอบคุณมากครับ ผมดีใจที่ได้มาที่นี่
        
 
ใบความรู้เรื่อง การกล่าวต้อนรับบุคคล (Welcoming someone) วิธีการกล่าวได้ ดังนี้
ใครมีทักษะภาษาอังกฤษ นั่นย่อมเป็นคนที่ทันสมัย ไม่เชย ขอบอก
ขอเชิญติชมได้ที่ ajsudkedt@thaimail.com