วิชา สังคมฯ (รหัส ส 32102) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.สุนทร อามาตย์ โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
สังคมจะสงบสุขเรียบร้อยมีแต่ความเจริญพลเมืองดีต้องปฏิบัติตนอย่างไร?
   พูดแต่น้อย
   พักผ่อนให้น้อยที่สุด
   พูดมากทำมากที่สุด
   นิ่งเฉยทำงานไปเรื่อยๆ

ข้อที่ 2)
นักเรียนควรเลือกปฏิบัติตนอย่างไรให้เหมาะสมกับการเป็นพลเมืองดี
   ไปช่วยงานบ้านเพื่อนจนเสร็จจึงกลับมาทำงานที่บ้านตนเอง
   ไปช่วยงานสาธารณบำเพ็ญประโยชน์โดยไม่สนใจตายายที่เฝ้าบ้าน
   ช่วยงานบ้านแทนพ่อแม่ดูแลตายายแล้วจึงไปร่วมกิจกรรมในหมู่บ้าน
   ท่องเที่ยวหาประสบการณ์กับมอร์เตอร์ไซด์คู่ใจแล้วชวนเพื่อนๆไปร่วมกิจกรรมด้วย

ข้อที่ 3)
เช้าวันหนึ่งที่หมู่บ้านแสนสุข ประชาชนในหมู่บ้านร่วมกันทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ในหมู่บ้าน อย่างพร้อมเพรียงกันด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส ถามว่า ถ้าไม่มีสถานการณ์ดังกล่าวหมู้บ้านแสนสุขจะเป็นอย่างไร?
   เป็นหมู่บ้านสกปรก
   เป็นหมู่บ้านขาดการมีส่วนร่วม
   เป็นหมู่บ้านมีแต่ปัญหาทะเลาะวิวาท
   เป็นหมู่บ้านตั้งอยู่ในเมืองใหญ่ต่างคนต่างอยู่

ข้อที่ 4)
บุคคลที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นพลเมืองดีของสังคมควรมีคุณสมบัติอย่างไร?
   เป็นคนใจบุญชอบให้ทาน
   เป็นคนมีวาจาอ่อนหวาน
   เป็นผู้ทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน
   เป็นผู้นำด้านการเมืองการปกครองอาสาประชาชน

ข้อที่ 5)
เด็กชายสุชาติไม่เชื่อฟังคำสอนของพ่อแม่ และกล่าววาจาก้าวร้าวว่า "ไม่ยอมให้เงินไปเที่ยวนอกบ้าน น่าเบื่อจริง" การปฏิบัติดังกล่าวจะส่งผลอย่างไรต่อเด็กชายสุชาติ
   ทำให้เพื่อนๆรัก
   ทำให้พ่อแม่เอาใจ
   ทำให้เรียนไม่จบหลักสูตร
   ทำให้เป็นคนกล้าแสดงออก