วิชา..ภาษาไทย. (รหัส..ท 43105.) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่...6
เรื่อง .คำนาม.. จำนวน .5.. ข้อ
โดย อ.สุรางค์ จันทราภรณ์.. โรงเรียนกันทรารมณ์...
คำสั่ง เลือก คำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อใดไม่มีคำนาม
   จึงตั้งความสัตย์อธิษฐาน
   กราบกรานอารักษ์แล้วฝากฝัง
   ข้ากลับมาเมื่อไรอย่าได้พลั้ง
   เบื้องหน้าถ้าจะตั้งเป็นบ้านเรือน

ข้อที่ 2)
ข้อใดมีนามเฉพาะ
   ผ้คุมกราบกรานยประทานโทษ
   พ่ออย่าโกรธโปรดหัวกับตัวข้า
   ขุนแผนตามใจให้ตรึงตรา
   เหยียดขาตรวนใส่ตะปูพับ

ข้อที่ 3)
ข้อใดมีลักษณะนาม
   พระขรรค์ก็หักเป็นสองท่อน
   วานรถีบด้วยกำลังหาญ
   อสุลีล้มลุกคลุกคลาน
   ขุนกระบี่ทะยานตามตี

ข้อที่ 4)
"กระถางแถวแก้วเกคพิกุลแกม ยี่สุ่นแซมมะสังดัดดูไสว"คำในข้อใดไม่ใช่คำนาม
   แก้ว
   เกด
   แซม
   มะสัง

ข้อที่ 5)
ข้อใดไม่ใช่ลักษณะนามเหมือนกัน
   แก้วน้ำ แจกัน บานประตู
   นาฬิกา กระจก ขวาน
   พวงหรีด พัดลม ลำธาร
   ไฟฉาย ปืน ข้าวหลาม