วิชาภาษาไทย (รหัส ท 43105) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่...6
เรื่อง คำกริยา จำนวน 5 ข้อ
โดย อ. .. โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก คำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อใดไม่มีกริยานุเคราะห์
   น้องดื่มนม
   เด็กกอดคอกันในห้อง
   คุณแม่ล้างชาม
   ลมพายุพัดอื้ออึง

ข้อที่ 2)
ข้อใดไม่มีคำช่วยกริยา
   ฉันคงไม่ไป
   เธอจะทำอะไร
   น้องกินข้าวผัด
   ฝนอาจตก

ข้อที่ 3)
คำว่า"พร้อม"ในข้อใดเป็นคำกริยา
   เครื่องมือพร้อมแล้ว
   เครื่องมีพร้อมแล้ว
   เรามีเครื่องมือพร้อมแล้ว
   เราออกจากโรงเรียนพร้อมเพื่อน

ข้อที่ 4)
ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคำกริยา
   ทำหน้าที่เป็นประธาน
   ทำหน้ที่เป็นกรรม
   ทำหน้าที่เป็นคำเรียกขาน
   ทำหน้าที่เป็นส่วนขยาย

ข้อที่ 5)
คำว่า"ใกล้"ข้อใดเป็นคำกริยา
   เขาเปรียบเหมือนไม้ใกล้ฝั่ง
   เธออยู่ใกล้เกลือกลับจะต้องกินด่าง
   เธอใกล้เกลือก็จริงแต่จะต้องกินด่าง
   เราเป็นคนบ้านใกล้เรือนเคียง